I det här inlägget är tanken att vi skall förmedla lite olika kunskaper och tankar om batterier som sitter i våra fritidsfordon. Både vad olika tekniker innebär samt olika former av åtgärder man kan ta för att förbättra 12V systemet.

Batterikunskap

Ett batteri är inte ”bara” ett batteri utan det är väldigt mycket olika tekniker bakom konstruktionen.
Ett startbatteri har tex en uppbyggnad av plattorna som gör att det klarar av att lämna höga strömmar under kort tid medans ett fritidsbatteri är konstruerat för lägre strömmar under lång tid.

På blybatterier har det kommit ”hybrid batterier” med egenskaper från olika batterityper.

Dual-purpose används ofta i båtar där man ibland startar motorn men största delen av förbrukningen är som ett fritidsbatteri. Detta batteri är ett bra val även för mover som momentant kan ha lite högre strömmar.

Deep-cycle batterier som klarar av att laddas ur djupare än vanliga fritidsbatterier pga sin konstruktion av blyplattorna.

Batterityper

Flooded / BlySyra – Vätskefyllt
AGM – Vätskan i en glasfibermatta
GEL – Vätskan som gel
LiFePO4 – Lithium

Olika effektiv kapacitet i batterityperna

Ett vätskefyllt batteri behöver man ta hand om och även om de är helkapslade, sk underhållsfria, så är det en syravätska som kan bilda gas och eg då behöva påfyllning. De som kallas underhållsfria har en konstruktion i avluftningen för att kondensera gasen och låta den rinna tillbaks ner i batteriet.

Batteriet kan finnas med olika legeringar, bly, kalcium och silver för att uppnå bättre funktion. De har däremot en liknande karaktäristik.

Ett AGM batteri är ungeför som ett vätskefyllt batterie men med skillnaden att vätskan är absorberad i en typ av glasfibermatta.

Det gör att man får lite annorlunda egenskaper och bland några positiva kan man nämna högre startström, mer utnyttjningsbar effekt och att det inte fryser på samma sätt som ett vätskefyllt.

GEL

Här är det eg en dyrare konstruktion av AGM/vätskefyllt.

Som namnet säger så är vätskan i geleform istället för rinnande eller absorberad. Det gör tex att man får AGM’s fördelar men också att batteriet är okänsligt för placeringen då inget kan rinna ut även om det placeras upp och ner.

Lithium

Lithium är den nyaste formen av batterier för fritidsfordon och har en helt annan konstruktion.

Några vanliga förkortning är till exempel Li-ion, Li-Po och Li-Fe. Litiumbatterier finns överallt i vår vardag och har funnits länge i bland annat mobiltelefoner, surfplattor, datorer, cyklar och bilar.

I fritidsfordon används en av de mest säkra och högeffektiva versionen, LiFePO4, tack vare den robusta kemin och mer säkra uppbyggnaden.

LiFePO4 är uppbyggd av små battericeller på 3,2V som sammanfogas i seriekoppling till 12,8V nominell spänning.

Batteriet har en BMS (Battery Monitoring System) som styr laddning och förbrukning mellan battericellerna. Det gör att man faktiskt kan använda en ”vanlig” 12V laddare på batteriet. Bla styr den att batteriet inte får laddas vid temperaturer under 0 grader.
Däremot så rekommenderas alltid en 12V laddare med Lithium program.

Tomspänning

Är du också konfunderad av alla olika spänningar på ett batteri? Välkommen i klubben… du är inte den enda.
Tomspänningen på batteriet som man brukar se i diagram mäter man vid 25 grader och under standardiserade former.

Det som blir lite lurigt då är när ett vätskefyllt blybatteriet är fulladdat och visar 12.2V istället för förväntade 12.7V. Är det ett fel då på batteriet?
Enkla svaret är nej eftersom det beror på temperaturen.

Tomspänningen varierar med batteriets temperatur. Här visas ett bly-syra batteri

Tomspänningen på batteriet skiljer sig dessutom lite beroende på batterityp. Ett AGM (och GEL) tex håller en högre tomspänning än det vätskefyllda.

Skillnad mellan AGM och vätskefyllt batteri vid ca 21 grader.
Ett GEL har ca 0,05 högre tomspänning än AGM

Batteriladdning

Optimal laddning kräver en modern laddare.

Nyare fritidsfordon är utrustade med en ganska avancerad laddare.

Beroende på tillverkare av fritidsfordon (bla KABE, Poar, Cabby osv) får den sällan eller aldrig arbeta med batteriet i fred utan skall också vara en strömkälla när vagnen används. Detta gör att laddaren från leverans ofta brukar vara byggd för att fokusera på försörjning.

Tyska fordon är däremot oftast konstuerade att ha en 12V drift via en egen omvandlare när man har 230V in. Då är det ett relä som kopplar in batteriet först när man inte har 230V in till husvagnen,

En schematisk bild på3-stegs laddkurvor för ett Varta vätskefyllt batteri
En schematisk bild på 3-stegs laddkurvor för ett Varta AGM batteri


Schematisk bild av 5-stegsladdning från Tudor.

Förvaring

Underhållsladdning – undvik sulfatering.

Ett vått batteri som blir urladdat skapar blysulfat naturligt i urladdningsprocessen och det återgår i syran när batteriet laddas.

Det gör att det är viktigt att ha underhållsladdning på batteriet så att det inte skapas blysulfat.

Byta batterityp

Att byta batterityp är både enkelt och svårt. AGM, GEL och Lithium behöver ha en annan laddningskurva för att bli optimalt laddade eftersom tomspänningen är högre.
(se bild längre upp)

Om man kikar på de olika tabellerna ovan så blir ett AGM bara laddat til 90-95% med en vanlig laddare. Men eftersom man kan få ut mer ström ur ett AGM så blir den effekt man kan nyttja ungefär lika stor.

Om din gamla laddare funkar så är det eg bara att koppla bort den från batteriet (och ev fortsätta låta den ge signal till vinterkopplingen) och koppla in en ny laddare till batteriet som klarar av AGM/GEL/Lithium.

Förbättra husvagnens (och husbilens) 12V system

En intressant aspekt på livslängd av batterier och stabiliteten på elsystemet är som nämnts ovan att en husvagnsladdare i de flesta svensktillverkade vagnar förser både batteriet och husvagnen med 12V.

Trots att du då har ett fulladdat batteri så kommer laddaren gå in och lämna ström till förbrukare som lampor mm. Den skall då också kunna hantera att ladda batteriet när spänningen sjunker.

En sidoeffekt av detta är att med ett fulladdat batteri kan batteriladdaren starta en laddcykel på ett fulladdat batteri. På lite längre sikt innebär detta att batteriet blir överladdat och cellerna skadade.
När det blivit överladdat kommer cellens spänning att sjunka vilket triggar laddningen och det blir då en cirkel som kommer att förstöra batteriet och till slut koka sönder det.

Så vad kan/bör man göra för att lösa detta?

Lösningen finns i vagnar som är tillverkade i resten av Europa.
12V i husvagnen drivs av en transformator (oftast elektronisk) och batteriet är frikopplat från helsystemet när 230V är anslutet.

Det åstadkoms oftast automatiskt i elcentralen och består av ett relä som växlar till transformatorn när nätspänning finns och växlar över till batteriet när 230V inte är inkopplat.

Fördelen med detta är då såklart att en separat laddare kopplas till batteriet som kommer stå på vanlig underhållsladdning när det inte används och inte slits.

När 230V återkommer så kopplas batteriet bort och det laddas upp igen.

Hur gör jag om jag vill bygga om detta?

Här krävs lite kunskap om el osv så det rekommenderas inte om man inte har kunskap.

Omkopplaren kan bestå av:
1 st växlande relä för spolspänning 230V
Exvis en kontaktor eller relä beroende på strömförbrukning:

eller
+

Montera i en normkapsling och anslut ett sladdställ till spolen (85+86 i schematiska bilden)

30 ansluts till 12V elcentral, dvs utgående till vagnen
Oftast är 87a den som är sluten när reläspolen inte drar. Dvs här kopplar vi batteriet.
87 är momentan utgång och där kopplar vi transformatorn.
När sedan kontakten kopplas in i vägguttaget så kommer reläet dra och växla över till transformatorn när vi har 230V in.

Transformatorn

Här finns många olika val. Men om din befintliga laddare klarar av att driva vagnens 12V (prova genom att lossa batteriet när du har 230V in och se om den driver lampor mm) så kan du använda den.

Då köper du en ny laddare för batteriet, tex en Ctek eller liknande som även klarar AMG/Lithium.

Funktion

Om du nu återanvänt din befintliga laddare så är styrströmmen för vinterkopplingen redan där från start (för vagnar med KABE panel från 2009).
12V kommer att komma automatiskt antingen från batteriet eller transformatorn utan att man behöver tänka på det. Livslängden på batteriet kommer öka avsevärt.

Kategorier: Batteri