Visste du att du kan förlänga livslängden på ditt batteri?

Klubbens medlem Peter Broman har länge förespråkat påfyllning av batterivatten -något som tillverkarna av fritidsbatterier inte är så tydliga med.

Exide -tillverkaren av Tudor TR350, ett populärt och vanligt förekommande fritidsbatteri har mycket svårfunnen information att batteriet kräver ”low maintenance” och vad den formuleringen innebär i praktiken.
Den enda text som vi finner är på engelska och gömmer sig under avsnitt C på deras hemsida.

Batteritillverkaren Global, även den ett populärt val av fritidsbatteri saknar tydlig information.
Det krävs en hel del letande på deras hemsida innan man finner några korta textrader om underhållsförfarande, men på baksidan av Globals batteri hittar vi faktiskt en text på engelska att man ska kontrollera ej förseglade batterier och fylla på med destillerat vatten.

En enkel enkät i klubbens forum på Facebook gör gällande att endast 6% av våra medlemmar fick muntlig information om att bly/syrabatterier är påfyllningsbara.

Vi får dra slutsatsen att tillverkarna av fritidsbatterier inte är så måna om denna information når ut till kunderna.

Peter visar här genom text och bild hur man fyller på vätska, sk batterivatten. 

1. Lämpliga redskap + batterivatten. 
2. Batteriet med avluftningsslangen. 
3. Öppna batteriet, locket sitter ganska hårt. 
4. Det är gjort av halvmjuk plast så det går inte sönder när du bänder upp det.
5. Så ser det ut när batteriet är öppnat. 
6. Här skymtar vi zink/blyplattorna under vätskenivån.
7. Fyll på med batterivatten till minst 10 mm över plattorna och gärna ”halvvägs upp” till locket, överfyll inte. 

OBS varje battericell  (alla 6 ”hål”) behöver kontrolleras/ fyllas på var för sig. Det är inte gemensam elektrolyt (vätska)

8. Tryck tillbaka locket, se till att avluftningsslangen inte har lossnat från batteriet och att den är nedstoppad genom hålet i golvet (så att gaserna som bildas vid laddning försvinner ut från bostadsytan)

Här är några övriga batteriråd som bör följas.

  • Koppla bort batteriet från det elektriska systemet vid förvaring under längre tid.
  • Torka av batteriet med en fuktig trasa, håll det rent och smörj in polerna med fett för minska risken för oxidering.
  • Ladda batteriet maximalt inför ev vinterförvaring.
  • Batteriet ska förvaras svalt och torrt så att självurladdningen blir mindre.
  • Underhållsladda batteriet ett par gånger under ev förvaringstid.
  • För att undvika skador och sulfatering så bör vilospänningen inte falla under 12,4V. 

Tudors svårfunna underhållsinformation:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/exide/Exide+(Flooded)+User+Manual.pdf

Globals svårfunna information:
http://www.global.se/media/1054/vanligafragarosvar.pdf

Vi vill rikta ett stort tack till Peter Broman för information, text och bilder. 

Kategorier: Batteri