Med tanke på översvämningar vid vårt osäkra klimat, så valde vi att kontakta en uppsättning av försäkringsbolag för att ge er medlemmar en översikt.

Frågan till försäkringsbolagen

Frågan vi ställde till f-bolagen var om våra medlemmar ersätts om dessa blev drabbade av skador pga översvämning, tex om man var gäst på någon camping på Bohuskusten 29-31 juli, 2021 då stora regnmängder orsakade översvämning på flera campingar.

Våra råd

Viktigt är alltid att läsa igenom försäkringsvillkoren.

IF har trots kommunikation 3 (!) gånger med dem inte svarar på vår fråga så vi kan INTE rekommendera att välja IF!

Försäkringsbolagens svar

Länsförsäkringar

Ersätter skada om husbilen/husvagnen är helförsäkrad.

Trygg Hansa

Ersätter skador som uppkommit pga översvämning.

Dina

Ersätter skada som uppkommit genom plötslig oförutsedd händelse.
Dit räknas skada pga översvämning under förutsättning att man inte varit uppenbart nonchalant, tex låtit hb/hv stå kvar i flera dagar eller valt att köra ner i översvämmade viadukter.

Moderna

Uppdatering 2021-09-27:

Efter att vid upprepade gånger fått besked att översvämning inte ingår i så har vi blivit kontaktade av Modernas skadechef. Han berättar att informationen som Moderna uppgivit tidigare via telefonsamtal är felaktiga.

Skador från översvämning täcks av vagnskadeförsäkringen.

Vi har även bett deras skadechef och Moderna att dessa ska gå till botten med hur denna felaktiga information kan lämnas ut, då den både skapat oro hos våra medlemmar tillika deras kunder, men även förmodligen inneburit förlorade kunder till Moderna.

Caravan Club/Watercircles

Ersätter skada som uppkommit genom plötslig oförutsedd händelse, dit räknas skada pga översvämning.
Ersättning utbet under förutsättning att du tecknat tilläggsförsäkringen ”Superhusvagn” alternativt ”Superhusbil”

Folksam

Ersätter skada genom översvämning i samband med nederbörd eller snösmältning. Detta förutsatt att det legat utanför försäkringstagarens möjlighet att påverka händelseförloppet vid skadan och om skadan hänt under förhållanden som kan betraktas som ovanliga.

Kabria

Ersätter plötslig och oförutsedd vattenskada.

Ica/Tre Kronor

Ica gör individuella bedömningar, vilket innebär att med en försäkring hos Ica är sannolikheten allt för stor att Ica INTE ersätter vid skador pga översvämning.

Svedea

Svedea försäkrar inte husvagnar.
Vi har inte kunnat få uppgift om villkor för husbil.

IF

IF har fått frågan 2 gånger skriftligen samt via en dialog över deras Facebook Messenger.

De har inget intresse av att besvara frågan så med tanke på handläggningstider av en enkel fråga samt avsaknaden av svar, trots dialog, så kan vi i klubben INTE rekommendera våra medlemmar att välja IF som försäkringsbolag.

Kategorier: Försäkring