Vad gäller med släpvagnsvikter egentligen? Är det rörigt och svårt att förstå? Här är en lättförståelig guide hur det funkar.

På din bils registreringsinformation finns 4 olika vikter angivna och vi skall förklara hur dessa hänger ihop…

  • Max släpvagnsvikt bromsad släpvagn
  • Släpets högsta totalvikt vid B
  • Släpets högsta totalvikt vid utökad B (B96)
  • Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp

2 av dessa vikter hör ihop med ditt körkortsbehörighet och 2 är kopplade till bilen.

Vikter för din körkortsbehörighet

Lite bakgrundsinfo:

Behörighet B ger dig tillåtelse att ha en fordonskombination som har en totalvikt på 3500kg

Behörighet B96 ger dig tillåtelse att ha en fordonskombination som har en totalvikt på 4250kg

Behörighet BE ger dig tillåtelse att ha ett släp bakom bilen med totalvikt på max 3500kg. (Vid ett BE utfärdat före 19/1 2013 är det ingen viktgräns)
Om du har ett BE kort så behöver du inte tänka på körkortets vikter utan kan börja läsa på fordonens vikter,

Körkortets vikter

Vi börjar med det mest förvirrande som är kopplat till ditt körkort:

Släpets högsta totalvikt vid B
Släpets högsta totalvikt vid utökad B (B96)

Dessa vikter har BARA inverkan på ditt körkort när du hänger på en släpvagn och är släpets maximala totalvikt på registreringsbeviset, dvs ”på pappret”. (inte vad den väger eg på vågen)

Släpets högsta totalvikt vid B
Detta är en beräkning av 3500kg minus bilens totalvikt.

Släpets högsta totalvikt vid B96
Detta är en beräkning av 4250kg minus bilens totalvikt.

Räkneexempel:
Bilens totalvikt: 2000kg
Vid B behörighet: 1500kg (3500kg-2000kg)
Vid B96 behörighet: 2250kg (4250kg-2000kg)  

Bra att veta är att du får alltid dra ett lätt släp med max 750kg totalvikt på ditt körkort även om vikterna överskrider gränserna.
Ex kan vara husbil på 5000kg registrerad som personbil som alltså man har rätt att koppla en lätt släpkärra på

Går du över totalvikterna ovan så blir det böter för att du inte har behörigheten. Just nu 900 kr och notering i belastningsregistret.

Låt nu dessa vikter stanna vid körkortets behörighet då de inte har med släpets övriga vikter att göra.

Vikter kopplade till fordonen

Max släpvagnsvikt bromsad släpvagn

Om du har behörigheten så är detta den vikt som släpet får väga när du drar den efter bilen. Det är den faktiska ”äkta” vikten som hänger på kroken som räknas här.

Räkneexempel:
Max släpvagnsvikt: 1300kg
Ett släp med tjänstevikt 1000kg och totalvikt 1500kg får då bara lastas med 300kg så det väger 1300kg.  

Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp

Denna vikt kallas också för tågvikt och är den maximala vikt som bil+släp får väga när den körs upp på vågen.

Denna vikt kan för vissa bilar vara lägre än totalvikt+max släpvagnsvikt och gör att du inte kan lasta fullt i bilen och husvagnen samtidigt.

Du får alltid dra en lätt släpvagn på 750kg

Jag valde att lägga denna punkt separat för att inte krångla till punkterna ovan.
I ditt körkort har du alltid rätt att dra en lätt släpvagn med totalvikt på 750 kg, oavsett vad dragbilen väger. Det innebär att ditt körkort ger dig alltid rätt att en bil (tex husbil/husbuss) som väger 3500kg eller mer får kopplas med lätt släpvagn med totalvikt på 750kg.

Glöm inte regel 2 däremot och det är vad bilen får lov att dra. Vissa elbilar får inte dra mer än 500kg och då får släpet inte lastas mer än till 500kg.

Reglerna med 3500kg resp 4250kg är speciella tillämpningar då ett tungt släp kan räknas som lätt.

Bötesbelopp för överlast, % av lastvikt

1-20 procent = 2 000 kronor
21-30 procent = 2 500 kronor
31-40 procent = 3 000 kronor
41-50 procent = 4 000 kronor
51 procent eller mer = åklagare kopplas in och i vissa fall kan det bli fråga om åtal för vårdslöshet i trafik.
100 procent eller mer = körkortet tas ifrån föraren på plats

Avvikelser från dessa belopp kan förekomma beroende på fordonstyp och antalet axlar.

Källa: Polisen

Bra länkar

Släpvagnskalkylatorn (kräver registreringsnummer)
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

Bra fråga och svar artikel:
https://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-vilken-ar-ratt-slapvagnsvikt


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *