Byte av glykol i husvagnen /husbilen…

Eftersom det kommer kommentarer att man inte behöver byta glykol så är det bra att veta varför man skall byta glykolen med jämna serviceintervaller …
Själva glykolen håller väldigt många år och förlorar inte frostskyddet MEN…
I glykolen finns det tillsatser och dessa är rost-/korrosionskyddande och dessa ämnen bryts ner.

En normal glykol med håller skyddet ca 2 år medans en sk long-life minst 5 år innan ämnena som skyddar metallerna är ”slut”
Alde rekommenderar byte var 5:e år och det är samma intervall KABE har i instruktions- och serviceboken.

Så… vill man ha rost och risk för att aluminiumrören korroderar sönder med dyra kostnader så byter man inte…
Även i bilar skall man byta regelbundet eftersom aluminiumet kan korrodera sönder med dyra haverier som följd.

Glykolens tre huvuduppgifter

Glykolen har tre uppgifter att sköta i ett kylssytem:
* Frostskydd
* Korrosionsskydd
* Ge kylvätskan en högre kokpunkt (speciellt viktigt för bilar).

Dessutom hjälper den till att smörja vattenpumpar och bryter ytspänningen.

Korrosionsskyddet i glykolen är anledningen till att man byter kylarvätska, det är nämligen det tillsatsmedlet som förbrukas och behöver fyllas på för att kylsystemet inte ska börja rosta/ärga och skapa en massa avlagringar i systemet.

Vissa typer av glykol är blandningsbara med varandra, men det är inte säkert att de olika tillverkarnas tillsatsmedel är det. I värsta fall kan glykolen klumpa sig och sätta igen värmesystemet. Töm och skölj ur systemet om du inte vet säkert vilken typ av glykol du har i din anläggning när det är dags för byte.

Viktigt om färg

Eftersom glykol är färglös tillsätter man färgämnen, men det finns inga standarder på färgen.
Så beroende på tillverkare och tillsatser kan den vara allt från blå, grön, rosa, röd, lila, gul osv

Fakta om glykol

Här finns ett väldigt bra inlägg om glykol och beskriver de olika typerna:
http://www.exx.se/techinfo/glykol/index.html

Inorganic Additive Technology (IAT)

Detta är de äldre ”klassiska” glykolerna.
Den klassiska Propylenglykolen och den nyare giftiga Etylenglykolen.
Den klassiska har ofta en grön färg och den nya har en blå färg (notera att man inte kan veta 100% mha färgen)

Dessa glykoler har tillsatsämnen (silikater/fosfater) som bryts ner lättare (snabbare) och därför har dessa begränsad livslängd på ca 2 år innan den slutar skydda.

Organic Acid Technology (OAT)

Här hittar man de nyare glykolerna som kallas Long-Life och idag är det de enda som används i bilar och värme system pga sitt utökade korrosionsskydd.

De är fortfarande baserade på etylenglykol men tillsatsämnena är organiska syror som bryts ner mycket svårare så livslängden brukar anges till ca 5 år.

Blanda glykoler

Grundregeln är att inte blanda glykoler.

En blandning av sk grön och blå glykol ger klumpbildning som effektivt kan förstöra pannan och värmesystemet.

Det finns vissa möjligheter att blanda vissa typer av glykol men eftersom det kräver väldigt bra kunskap om undergrupper mm så avrådes att blanda glykolsorter.

Vatten och glykol

Man bör alltid använda renat vatten (tex batterivatten) och inte vanligt kranvatten. Kranvatten kan innehåller ganska stora mängder kalk och salter. Vid temperaturer över 65°C finns risk att dessa fäller ut och fastnar på alla ytor. Då bildar de ett isolerande skikt som hindrar värmeöverföringen och i värsta fall täpper igen små kanaler helt.


1 kommentar

Hur man byter glykol i värmesystemet » Svenska KABE Klubben · 2020-09-10 kl. 13:32

[…] För att slippa problem skall glykolen bytas vart 5:e år, se följande inlägg:https://svenskakabeklubben.se/byte-av-glykol-i-varmesystemet/ […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.