Grundregler

Svenska KABE Klubben är för dig som GILLAR KABE.

Vi censurerar inte inlägg men modererar dem i enlighet med våra regler. När du skriver i gruppen accepterar du samtidigt våra regler och att det kan tas bort om det bryter mot dessa.

Klubben tar inte bort kritik, men det är viktigt att den är saklig och faktabaserad. Är den inte det så kan klubben antingen låsa tråden eller i värsta fall ta bort inlägget.

Vi är inte KABE Husvagnar AB och hur frustrerande det ibland kan vara att KABE hänvisar till ÅF för frågor och garantiärenden så hjälper det varken stämningen eller dig att skriva i affekt.

Om du är medlem som icke-KABE ägare så gäller alla uppföranderegler för dig också. Att tex förolämpa KABE ägare, förlöjliga eller tala om hur mycket just ditt märke är bättre än KABE kan medföra omedelbar uteslutning utan notifiering. Administratörer har dessutom rätt att bedöma inläggen hårdare än för KABE ägare.

Smutskastning eller liknande av klubben i andra grupper och forum är en grund för att bli av med sitt medlemskap. Man förlorar då även möjligheter att använda sig av klubbens medlemsförmåner.

Klubben accepterar inte heller smutskastning av andra märken när man skriver i klubben.

Vad du skriver

Vi har varumärket KABE till låns och det är upp till varje medlem att vårda klubbens namn både genom uppträdande här i gruppen och om man representerar klubben genom klubbmärket.

Av den anledningen är vi hårda på rena påhopp och innehåll som bara är ute efter att skada KABE.

Därför har vi moderering av klubbens inlägg.

Vi lyder under BBB lagen och måste ta bort påhopp mm och det är inte någon sekt som driver klubben.
Du som användare är personligen ansvarig för allt du skriver i klubben.

Yttrandefrihet är inskrivet i grundlagen men det är att du har rätt att säga till politiker, myndigheter osv det du vill utan att bli censurerade eller straffad. Yttrandefriheten gäller INTE mellan privatpersoner eller i sociala medier.

Modereringsregler

– I inläggen kan det ibland vara lätt att missförstå vad man skriver, speciellt om man skriver med ironi. I de fallen är det bättre att välja ett annat sätt att skriva.

– Personangrepp, svordomar och hårda ord hör inte hemma här. PM’a varandra direkt istället om ni har något att klara upp.

– God ton gäller alltid. Det gäller både i kommunikation med andra medlemmar och i inlägg.

– Svordomar, svärord och ord som förstärks med skit är inte tillåtet även om de skrivs i en positiv bemärkelse, och nej det är inte inskrivet i svensk grundlag att man får använda dem fritt.

– Faktabaserade inlägg. Svenska KABE Klubben uppmuntrar att vi skall kunna lära oss av varandra och hjälpas åt med både bra saker och problem.

– Stora bokstäver = skrika och det behöver vi inte göra här i klubben.

– Öl, vin mm… rena bilder av stödbensöl osv hör inte hemma i vanliga tråden utan det finns en speciell tråd för detta. Bilder där tonvikten ligger på annat och där öl, vin mm syns i bakgrunden är inte hänvisade till skåltråden.

Avstägning / moderering

Om inlägg från medlemmar går överstyr kan moderatorer inaktivera medlemmens möjlighet att skriva i gruppen.

Beroende på både hur grovt och hur ofta det sker kan tiden vara upp till 28 dagar. Man är då fortfarande medlem.

Skulle det under den tiden eller tiden efter fortsätta i denna eller annan grupp så är det en grund för att bli av med sitt medlemskap.

Inlägg som bryter mot reglerna kan komma att tas bort omgående, detsamma gäller inlägg och kommentarer som är trafikfarliga eller påhopp på medlemmar

Klubbmärken

Är helt frivilliga och en trevlig markering av vår gemenskap. Vi rekommenderar 15 cm märket på husvagnens högra sida (när man står framifrån) då många tycker det är trevligt att kunna hälsa på andra klubbmedlemmar när vi rullar.

Partnerskap

Vi är alltid intresserade av att samarbeta med KABE-åf och andra campingrelaterade partners runt om i Sverige för att samarbeta med. I ett samarbetspaket ges medlemmarna i SvKK bla rabatter som är klubbspecifika på tillbehör mm och samarbetspartnern möjlighet till mer riktad information och deltagande på SvKK aktiviteter. Aktuella samarbeten presenteras bla på vår hemsida.

Ren reklam för andra saker som ni är engagerade i, tex campingplatser, produkter mm måste gå via admin först och följer intentionerna för partner.

Är vi en klubb

I Svenska Akademins ordlista (2013) kan vi läsa att klubb betyder sammanslutning eller förening.

Hos Skattemyndigheten så kan vi läsa oss till om förening:
”En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar…”

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar.4.76a43be412206334b89800048202.html

Det som är viktigt här är att en sammanslutning som SvKK är både en klubb och förening men vi är ingen juridisk person med behov av finansiell redovisning.

Copyright / Varumärken

Alla rättigheter till varumärket KABE ägs av KABE AB/KABE husvagnar AB

Alla rättigheter till klubbnamnet ”Svenska KABE Klubben” samt vår logotype ägs av klubben och får inte användas utan skriftligt godkännande av admin.

SvKK som används som förkortning ägs av Svenska Kuvaszklubben och är en mer intern benämning. Däremot är benämningar som tex Team SvKK benämningar som tillhör Svenska KABE Klubben.

Som medlem förväntas du vårda vårt namn och logo och inte missbruka det.
Ett exempel är att använda som profilbild och vara aktiv i grupper/sidor som inte inte följer våra etiska grunder eller smutskasta klubben.

Annonser

Vi tillåter annonser från privatpersoner i gruppen för campingrelaterad köp- och sälj, som exvis KABE husvagn, tält och tillbehör.

Glöm inte att pris och var varan finns skall framgå i annonsen.

Alla annonser får bara ligga kvar i max 3 månader då de kommer att tas bort.

Annonsören måste vara medlem i SvKK och vid en ev länkning till Blocket så raderas annonsen om Blocket annonsen inte finns längre.

Annonserna skall vara markerade med ämnet : svkkköpochsälj

OBS! Företagsannonser eller kommersiella annonser (även hobbyverksamhet) måste gå via admin, läs mer under avsnittet Partner nedan.

Vår relation till KABE

SvKK är helt fristående till KABE och är en social samlingsplats för att nätverka mellan KABE entusiaster.

KABE’s inställning till klubbar och FB sidor presenteras här:

”Självklart tycker vi det är trevligt med sådana här initiativ från våra användare. Speciellt om syftet är gemenskap och intresse för produkten. Vi ”auktoriserar” ingen att skapa FB-grupper om KABE, utan de sköts utanför KABEs organisation, men självklart i dialog med KABE. Likadant är det med de KABE-klubbar som finns runt om i landet, som är helt fristående från KABE. KABE har heller ingen möjlighet att bemöta inlägg, frågor etc som kan uppstå på en sådan här sida, utan kontakten ska gå via våra 100 återförsäljare som finns i 10 länder.
Så länge som FB-gruppen drivs i en positiv anda, och som du själv också skriver, är representativ för KABEs varumärke ser jag inga problem med att du använder bilder etc från KABEs hemsida.“

Postnote

Vid frågor eller synpunkter på dessa regler så tas detta i PM till någon av administratörerna, ej i gruppen.

Samma gäller vid synpunkter på hur moderering sker.

Dessa kommentarer och inlägg hanteras som anges under modererings rubriken.