Påskjutsbroms:
När man bromsar trycks vagnen framåt och backarna spänns mot trumman genom att bromsstaget dras framåt av .
Detta justeras med inställningsskruven i bromstrumman.

Påskjutsbromsens uppbyggnad

Backautomatik:
När bilen trycker på bromsen så trycks bromsarna till i trumman precis som beskrivningen ovanför, men när hjulet börjar rulla bakåt så glider sekundärbacken med trumman och släpper på bromsspänningen. Bilen kommer då att fortsätta trycka dragstången men kommer att gå i ”botten” vid handsken och bromsverkan upphör eftersom bilen då inte kan bromsa mer.

Vid broms framåt skall bromsen ta vid första läget (övre pil)
Vid backning kommer draget att bottna längst bak och minimal bromsverkan uppstår (nedre pil)

Parkeringsbroms:
Parkeringsbromsen har inget botten/stopp som backautomatiken, utan den kommer fortsätta spänna hela vägen som bromsbacken rör sig för backautomatiken. Men där bilen bottnar kommer handbromsen fortsätta förbi det läget och när sekundärbromsbacken stannar så kommer handbromsen att pressa och bromsa hjulet.

Därför kommer en handbroms att glida extra långt bak och hjulen rulla ett halvt varv när den rullar bakåt innan handbromsen tar.

Justering av dragstång:
Dragstångens justering påverkar när bromsen startar att bromsa samt när bromsen tar för fullt. Besiktningen kan ibland anmärka på rörelsereserven, dvs bromsen tar för sent eller bottnar även vid bromsning framåt och man har då ingen broms kvar.
Spänner man för hårt så kommer handsken inte bottna innan backens glidande har slutat och den bromsar då även när man backar, dvs samma funktion som själva handbromsen har.

Extra info

Här är en väldigt bra video (på engelska) som beskriver hur bromsen ser ut och funkar