Syfte

Svenska KABE Klubben (kort namn SvKK) hanterar inga direkta personuppgifter eftersom gruppen verkar på Facebook och vi följer de regler som Facebook har om vad du delar med dig av i din profil.
Syftet med den här policyn är att tydliggöra hur SvKK behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att vi värnar om din integritet.
Genom policyn får du även veta vilka ev personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Bakgrund

Som användarförening har vi en skyldighet att följa det regelverk som generellt finns för föreningar, vad gäller exempelvis förande av medlems- och personregister. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem i användarföreningen.
För tillfället är vi ingen registrerad förening och vi för inget separat medlemsregister mer än den information som finns genom att visa medlemmar i Facebook gruppen ”Svenska KABE Klubben”.

Vid anmälningar till klubbevent som tex träffar samlar vi in uppgifter som campingen behöver för att kunna registrera medlemmen som boende på campingen.
Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter SvKK har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

SvKK behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt behov av att kunna nå dig som föreningsmedlem.

SvKK har dock inget eget medlemsregister eftersom medlemskapet i klubben baserar sig på medlemskap i Facebook gruppen ”Svenska KABE Klubben”. All persondata mm hanteras då av Facebook och följer deras riktlinjer.
Här följer exempel på personuppgifter föreningen behandlar:
• Namn från din Facebook profil

Under träffar förekommer även:
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Camping Key Europe nummer inför träffar
• Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

Vid undersökningar förekommer:
• Namn
• E-postadress

Fotografier och filmklipp under event
Vi fotograferar och ibland filmar vi också under våra event för att använda som nyheter, marknadsföringsmaterial eller dylikt, i utskrivet format, elektroniskt eller på hemsidor och i sociala medier. Genom att vara med på våra event godkänner du också att vi får fotografera och eventuellt filma för dessa syften. Materialet kommer bara att användas av SvKK.
Skulle du vilja att vi inte tar kort eller filmar dig, vänligen kontakta oss på svenskakabeklubben@gmail.com

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Ditt medlemskap i SvKK ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. Eftersom medlemskapet baserar sig på Facebook så är det Facebooks behandling av data som gäller.
Vid träffar, undersökningar osv samlar vi in uppgifter som våra partners behöver och för undersökningar baserar vi undersökningarna på e-post adress.
Du kan när som helst återkalla att SvKK behandlar dina personuppgifter, vilket innebär att SvKK då måste radera personuppgifterna.
Radering av personuppgifter förutsätter dock att SvKK inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal.
Ev lämnade svar och uppgifter i undersökningar kommer då samtidigt att raderas.

Vilken information ger vi till dig?
Som medlem i SvKK har du alltid rätt att via Facebook få ett utdrag ur medlemsregistret i gruppen ”Svenska KABE Klubben” och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter föreningen har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt
SvKK har rutiner för att dina personuppgifter som inte behandlas av Facebook ska hanteras på ett säkert sätt.
Vid anmälan till träffar är det följande som har tillgång till uppgifterna:
• Administratörer i Svenska KABE Klubben
• Träffvärdarna
• Campingen där träffarna sker

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
SvKKs utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla SvKKss förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part, vid tex träffar, görs detta enligt i upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Facebook är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att Facebook ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vid träffar och undersökningar är SvKK är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att SvKK ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.