Boggie vs tandemaxel

En boggi är i ordets mer riktiga benämning ett underrede som är vridbart mot fordonets kaross men används även på tex bussar och lastbilar där axelavståndet mellan två axlar är mindre än 2 meter.  Den riktiga stavelsen är boggi men enligt Svenska Akademins ordlista förekommer även stavningen boggie (som oftast Läs mer…